Podpora poputuje na klimatická opatření v domácnostech na energeticky úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování populárního dotačního programu Nová zelená úsporám.

Příjem žádostí se rozběhne v říjnu a naváže tak na nynější program.

Můžeme se těšit na několik novinek:  

 • rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR (doposud mimopražské spadaly pod IROP)
 • žádat mohou i majitelé rekreačních objektů, v nichž trvale žijí
 • sloučení s programem Dešťovka
 • výše dotace 500 tisíc Kč při výstavbě rodinného domu v pasivním standardu
 • lepší podmínky při výměně zdroje tepla na vytápění nebo pořízení fotovoltaiky, kde si žadatelé nově mohou požádat o systém, který nejvíce vyhovuje jejich domu
 • od 10% zvýhodnění v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji (až polovina vstupních nákladů)
 • dotace na ohřev vody pomocí tepelného čerpadla
 • dotace na dobíjecí stanice pro osobní vozidla
 • bonus za kombinaci:
  • majitelé rodinných domů za každou kombinaci získají navrch 10 tisíc korun, majitelé bytových domů 20 tisíc korun, bonusy se navíc mohou sčítat. Pokud například majitel rodinný dům zateplí a vymění kotel, získá za tuto kombinaci bonus 10 tisíc korun. Pokud navíc ještě instaluje fotovoltaiku a pořídí nádrž na dešťovou vodu, obdrží bonus ve výši 30 tisíc korun (3x 10 000 Kč).
  • Bonus 20 tisíc korun za kombinaci s kotlíkovými dotacemi. Vztahovat se bude na nízkopříjmové domácnosti, které požádají o výměnu starého neekologického kotle z kotlíkových dotací, které kraje spustí nejpozději na začátku roku 2022 a současně zateplí svůj dům s dotací Nová zelená úsporám
 • Jednodušší podání – vše zcela online přes webové stránky.

Na co lze od podzimu čerpat podporu

 • renovace rodinných a bytových domů a rekreačních domů, využívaných k trvalému bydlení (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
 • stavbu a nákup rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy),
 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • zelené střechy a venkovní stínicí techniku,
 • podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody,
 • využití tepla z odpadní vody,
 • systém řízeného větrání s rekuperací,
 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či napojení na centrální zásobování teplem,
 • systémy pro ohřev vody,
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla,
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu.

 

 

Kdo může o prostředky požádat

 • majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů,
 • společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • obce a města vlastnící rodinný či bytový dům,
 • nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů,
 • developeři – podnikatelské subjekty,
 • osoby, kterým svědčí právo stavby.