Jedna ze zásadních otázek která potencionálního investora do solární energie prostřednictvím fotovoltaické elektrárny (neboli FVE) zajímá, je doba, kdy se vrátí prostředky vložené do instalace FVE a kolik investice vynese za celou dobu provozu. Podle zákona stát garantuje povinný výkup elektřiny po dobu 20 let od jejíhouvedení do provozu. Z toho důvodu uvažujeme právě 20 let jako dobu, kdy nám bude elektrárna sloužit k výdělku z prodeje elektřiny.

Reálná návratnost prostředků do FVE se pohybuje v rozmezí 9-10 let. Lze se setkat i s informací o době návratnosti kratší, až 7 let. Toto číslo se však týká velkých projektů v řádech stovek kW až jednotek MW. V případě instalace FVE na střechu RD toto číslu vzbuzuje přinejmenším nedůvěru. Hrubý výpočet návratnosti investice si můžeme udělat i sami. V první řadě je třeba zjistit kolik kWh energie může Vaše FVE vyrobit. K tomuto účelu lze využít jednoduchý program PV GIS, který je volně přístupný. V něm zadáme lokalitu instalace, sklon střechy a odklon od jihu, neboli azimut(v případě natočení střechy k západu uvádíme stupně se znamínkem +, na východ obráceně). Při orientaci střechy na jih a sklonu 35° se množství energie, ze které můžeme vyrobit elektřinu pohybuje v rozmezí 950 až 1100 kWh z 1 kWp instalovaného výkonu.

V případě, že se rozhodnete pro státní výkup, veškerou vyrobenou elektřinu prodáváte distributorovi, který je povinen ji od vás odebrat. Podmínky výkupu elektřiny pro rok 2010 jsou stále výhodné. Pro instalace do 30 kWp jde o částku 12 250 Kč za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny. Když tuto částku vynásobíme množstvím získaných kWh/rok (zjistili jsme ve zmíněném programu PV GIS). Výslednou hodnotu vynásobíme dále dvaceti (lety) máme předpokládaný výnos z FVE za dobu 20ti let. Pro přesnější výpočet musíme dále počítat i s tím, že výkon panelů každý rok mírně klesá asi o 0,8{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} a na druhou stranu, že garantovaná výkupní cena každým rokem roste o 2-4{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}.

V případě, že se rozhodnete elektřinu spotřebovávat sami, inkasujete od ČEZu, PRE, E-ONu tzv. zelený bonus. Cena zeleného bonusu je sice asi o korunu nižší na 1 kWh, ale do výpočtu vstupují ještě další položky. V první řadě jde o zisk z prodeje přebytků. Přebytky v tuto chvíli vykupuje na území Prahy PRE za 60 hal/kWh. Na trhu s elektřinou však fungují i další obchodníci, kteří nabízení částku až 1 Kč/kWh. Co ale může být hodně zajímavá část výnosu , jsou peníze, které ušetříte vlastní spotřebou z vyrobené energie (např. díky nainstalované klimatizaci) může tato položka výrazně ovlivnit celkovou kalkulaci návratnosti. Tato část výnosu má navíc tu výhodu, že se nejedná o zisk, ale o úspory a tudíž nepodléhá žádnému danění. Na druhou stranu je tato část celé kalkulace dopředu nejobtížněji vyčíslitelná, protože většinou neexistuje žádná statistika kolik se v daném objektu spotřebuje energie během dne za rok. Nejčastěji se odhaduje a bývá v rozmezí 25 – maximálně 95{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} energie vyrobené FVE za rok.

Rozumný investor bere v úvahu i náklady na provoz FVE. Že FVE je jakési perpetum mobile, tedy něco, co se jednou spustí a už se to nemusíme starat. Je vhodné si část z příjmů odkládat stranou na případné opravy do tzv. fondu oprav, aby vás nezaskočila investice do nového, nebo repasovaného střídače po nějakých 12ti letech, kdy tomuto nejnamáhavějšímu prvku končí životnost. Investice vyjde v řádech desítek tisíc. Dále je potřeba si FVE pojistit (zpravidla se řeší připojištěním objektu, na kterém je FVE nainstalována). Např. v době delšího sucha, v pylové sezóně je vhodné omýt panely od nánosu proudem vody. U fotovoltaické elektrárny o výkonu 5 kWp se dají všechny tyto náklady na provoz odhadnout na 5500 Kč.

Do kalkulace návratnosti bychom neměli zapomenout započítat i daň z příjmu (na rok uvedení do provozu a dalších 5 let jsme osvobozeni) a s tím i zdravotní a sociální pojištění. Vzhledem k tomu, že tyto položky jsou velmi indivduální a závislé např. na dalších příjmech investora, je třeba toto řešit individuálně. Proto se do kalkulací většinou neuvádějí.

Investovat prostředky do solární energie se i po odečtení výše uvedených nákladů vyplatí. Avšak fotovoltaická elektrárna není zadarmo. Právě výše investice, která se pohybuje ve statisících korun a zdlouhavá administrativa s připojením do sítě je největší překážkou. Pro tyto případy vznikl překlenovací úvěr Helios, který začnete splácet až po 6 měsících, kdy již elektrárna vydělává.

PŘEDNOSTI ÚVĚRU HELIOS

  • Možnost započítat výnos z tzv. zeleného bonusu do prokazovaných příjmů
  • Nemusíte mít nic naspořeno (akontace od 0 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368})
  • Úvěr mohou získat stávající i noví klienti RSTS
  • Lze použít i k financování již hotového projektu uvedeného do provozu
  • Minimální výše úvěru od 300 000 Kč
  • Máte možnost kdykoliv úvěr splatit bez sankcí
  • Úroková sazba úvěru Helios již od 4,9 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} p.a.
  • Úrokovou sazbu můžete snížit o 0,1 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} p.a., při pojištění úvěru pro případ smrti a trvalých následků

O tento úvěr si můžete požádat u jakéhokoli z finančních poradců RSTS.

Zpracoval: Miroslav Červený