• do konce r. 2012 podpory (výkupní cenu, Zelený bonus) vyplácí distributor (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PRE distribuce)
 • do transakcí nově vstupuje Operátor trhu s elektřinou (OTE)
 • od 1.1.2013 nově budou elektřinu z obnovitelných zdrojů vykupovat povinní obchodníci (ČEZ Prodej s.r.o., E.ON Energie a.s, Pražská energetika a.s)
 • práva stávajících výrobců (vlastníků FVE) se nemění
 • podporované výrobce bude nově registrovat OTE ve svém Centrálním informačním systému (CS OTE)
 • výrobce elektřiny z FVE připojené do sítě v r. 2012 zaregistrují v CS OTE provozovatelé distribučních soustav do 5. pracovního dne 2013
 • vlastník FVE musí potvrdit správnost údajů o sobě a o způsobu podpory, přenesených do CS OTE
 • předávání naměřených hodnot výroby, změny a nové registrace bude provádět vlastník FVE sám elektronickou cestou
 • u Zelených bonusů vlastník FVE vyfakturuje komoditu zvolenému obchodníkovi, výplatu Zeleného bonusu provede OTE na základě měsíčního Výkazu o výrobě elektřiny z podporovaných zdrojů, předaného elektronicky do CS OTE
 • u Přímého prodeje vlastník FVE vyfakturuje komoditu zvolenému obchodníkovi, mezi vlastníkem a OTE neproběhne žádné zúčtování, do CS OTE předá pouze měsíční Výkaz o výrobě elektřiny
 • pro přístup do CS OTE si musí každý jeho uživatel zajistit elektronický certifikát (typu „KOMERČNÍ, OSOBNÍ“) od 2 poskytovatelů : Česká pošta, s.p. (www.postsignum.cz – není nutno mít datovou schránku) nebo První certifikační autorita,a.s. (www.ica.cz – nutno mít datovou schránku) – veškeré informace na www.ote-cr.cz/poze/informace
 • pomocí certifikátu provedete registraci u OTE, registrační formulář bude zveřejněn na www.ote-cr.cz od 3.12.2012
 • tištěný podrobný návod na registraci u OTE – „CS OTE Systém pro výplatu podpory výroby z OZE – registrace výrobců“ jste též obdrželi poštou v minulých týdnech
 • postup provedení změn se u jednotlivých distributorů mírně liší :ČEZ – potvrzení stávající formy podpory (výkupní ceny při Přímém prodeji, Zelený bonus) proveďte na zákaznické lince 840 840 840- u podpory Zelený bonus je nově nutno uzavřít smlouvu o výkupu přebytků s jakýmkoliv obchodníkem s energií v ČR. Nebude-li smlouva uzavřená od 1.1.2013, budou přebytky považovány za neoprávněné- u podpory Přímý prodej je nově nutno uzavřít smlouvu s obchodníkem ČEZ Prodej s.r.o. s platností od 1.1.2013. Je zřízena speciální tel. linka 371 100 200– stávající smlouvy o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů automaticky zanikají k 31.12.2012, ale podmínky z nich budou platit i v nových smlouvách

  E-ON – potvrzení stávající formy podpory provede E-ON za Vás

  – u podpory Zelený bonus je nově nutno uzavřít smlouvu o výkupu přebytků s jakýmkoliv obchodníkem e energií v ČR. Nebude-li smlouva uzavřená od 1.1.2013, budou přebytky považovány za neoprávněné.

  – u podpory Přímý prodej je nově nutno uzavřít smlouvu s obchodníkem E.ON Energie a.s. S platností od 1.1.2013. Zákaznická linka 387 868 686

  – stávající smlouvy o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů automaticky zanikají k 31.12.2012, ale podmínky z nich budou platit i v nových smlouvách

  PRE – potvrzení stávající formy podpory provede PRE za Vás

  – u podpory Zelený bonus stávající smlouvy o výkupu přebytků zůstávají nadále v platnosti

  – u podpory Přímý prodej je nově nutno uzavřít smlouvu s obchodníkem Pražská Energetika a.s. Po 1.1.2013 Vás bude tento obchodník elektronicky kontaktovat, jak Vám už bylo sděleno

 • vyúčtování za r. 2012 nutno zaslat distributorům do 5.1.2013
 • výplata Zelených bonusů od OTE bude časově rozdělena :- do 10. dne v měsíci předáte na OTE měsíční výkaz výroby- do 15. dne v měsíci pošle OTE vyúčtování- do 21 dnů od vyúčtování odešle OTE peníze ve výši ¾ nároku- zbývající peníze odešle OTE ve 2. měsíci následujícího čtvrtletí
 • výplata podpor Přímého prodeje se provede najednou – do 10. dne v měsíci předáte na OTE měsíční výkaz výroby- do 15. dne v měsíci pošle OTE vyúčtování- následující den může výrobce fakturovat povinně vykupujícímu, nebude-li zapojen do systému self-billingu – výrobce fakturu nezasílá, vykupující posílá platbu automaticky dle hodnot ověřených OTE