[imagebrowser id=66]

Původně se energie na chatě vyráběla pomocí dieselového generátoru. Snažili se využívat i energie z vodní elektrárny, tato myšlenka se však kvůli nevyhovujícím povětrnostním podmínkám a nízkému stavu vody neujala. Potom se rozhodli pro získávání energie ze slunečního záření a instalovali první fotovoltaický systém. Ten však zase nebyl dostatečně účinný a využíval se hlavně na osvětlení chaty. To na druhé straně přineslo zvýšení požární bezpečnosti, jelikož původně se chata osvětlovala pomocí petrolejových lamp. Druhý projekt fotovoltaiky už zabezpečil dostatek energie na chod zařízení a kromě toho přinesl i roční úsporu na úrovni přibližně 6 tun emisí oxidu uhličitého. Souběžně s instalací proběhla i kompletní rekonstrukce chaty.

Výhodou Téryho chaty je její poloha, která zabezpečuje celoroční příjem sluneční energie. Dokonce i v zimních měsících lze hovořit o čtyřech až pěti hodinách za den. A jelikož se energie hromadí do akumulátorových baterií, toto množství na provoz postačuje. Navíc se tvoří i rezerva, která vykryje ty dny v roce, kdy není dostatek slunečního záření. Jako náhradní zdroj který se může využít v případě dlouhodobě nepříznivého počasí slouží původní zdroj – dieselový agregát.

Chata je umístěna ve výšce 2015 m n.m. a materiál se tam musel dopravit pomocí helikoptéry. Na chatu se umístilo 30 panelů, které pokrývají plochu 60 m2. Panely jsou ukotveny na kovových polohovatelných konstrukcích připevněných o stěny budov, čímž se zajistila odolnost proti silným nárazovým větrům a nastavitelnost sklonu pro zimní a letní provoz. Většina panelů se nachází v zadní části budovy a nenarušují tak její celkový vzhled. Na přední straně je umístěno jen osm panelů.

Celkový výkon panelů je 9,2 kW. Sluneční energie tak dnes pokrývá kompletní energetickou spotřebu chaty a využívá se na osvětlení, chod mrazničky a chladničky, kávovar, televizor, dobíjení baterií a telefonů i na čerpání vody z plesa do chaty a její ohřev.

Fotovoltaický systém se na Téryho chatě využívá nepřetržitě od uvedení do provozu v listopadu 2009. Zatím byl zaznamenán jen jeden výpadek, který způsobil úder blesku. Ten způsobil poškození jednoho regulátoru. Na překlenutí doby opravy systému se tehdy využil záložní dieselový agregát. Několikaleté zkušenosti potvrdily, že na Téryho chatě je využívání sluneční energie optimálním řešením, které zjednodušilo provoz zařízení a zkvalitnilo služby zákazníkům. Instalace přinesla kromě jiných přínosů i úsporu emisí oxidu uhličitého. Projekt na Téryho chatě může být inspirací pro další podobné chaty.

Text: Ing. Elena Bobeková
Foto: Archiv autorky
Zdroj: TZB haustechnik 1/2014