V souvislosti s uvedením fotovoltaické elektrárny do provozu se stále více diskutujeproblematika danění výnosů z FVE a také placení sociálního a zdravotního pojištění z výnosů fotovoltaické elektrárny. Snažil jsem se tuto problematiku prostudovat co nejlépe ze zdrojů, dostupných na internetu, abych mohl potencionálním zákazníkům podat co nejucelenější soubor informací v době, kdy o instalaci FVE teprve uvažují.

Musím se přiznat, že studium jednotlivých právních předpisů pro mne bylo utrpením, protože jazyk, kterým jsou psány by se dal označit různými pojmy, jenom ne jako „srozumitelný“. Další problém, na který jsem narazil je neskutečný chaos, který v příslušných právních předpisech existuje. Naivně jsem se domníval, že naleznu nějaký jednoznačný, právně nepostihnutelný postup, který bych našim potenciálním zákazníkům předložil. Bohužel jsem zjistil, že podobně jako v případě stavebního zákona, existuje jen řada více či méně fundovaných názorů a doporučení, ale žádné obecně závazné stanovisko. Názory na výklad jednotlivých zákonů se liší právník od právníka, úředník od úředníka, daňový poradce od daňového poradce. Jediné, co se dá s určitostí napsat je, že je v tom neuvěřitelný zmatek.

Problematikou danění fotovoltaické elektrárny (resp. výnosů z jejího provozu) jsme se zabývali v našem článku Daně a FVE , a proto se zastavím jen u jedné skutečnosti, která v tomto článku není zmiňovaná. Jedná se o nutnosti vložit FVE do obchodního majetku hned na začátku a ne až po uplynutí daňových prázdnin (5+1rok). Pokud byste tak totiž neučinili, resp. vložili byste FVE do obchodního majetku později (u movitých věcí by uplynul více než 1 rok od jejich pořízení, u nemovitostí 5 let), pak pro účel odpisování nelze použít počáteční cenu FVE, ale nechat elektrárnu ocenit znalcem a vycházet z oceněné ceny, nikoliv z kupní. Samozřejmě se to týká všech, kteří chtějí využít daňové prázdniny. Nabízí se otázka proč by je někdo nechtěl využít. Tato otázka bude zodpovězena za chvíli..

Placení sociálního a zdravotního pojištění z výnosů fotovoltaické elektrárny

Pokud se dá říct o problematice danění fotovoltaické elektrárny, že situace je nejasná, tak v případě placení sociálního a zdravotního pojištění toto platí dvojnásob. Jedná se hlavně  o období tzv. daňových prázdnin, protože mimo tuto dobu je situace v podstatě jasná. Takže se budu zabývat právě tímto obdobím a otázkou, zda se za určitých okolností vyplatí tyto daňové prázdniny nevyužít.

Chce se mi věřit, že původní myšlenka daňového osvobození FVE na 5+1 rok v sobě zahrnovala i snahu osvobodit majitele fotovoltaické elektrárny od placení těchto dalších daní (myslím, že se shodneme, že zdravotní a sociální pojištění je jen jiná forma daně). Každopádně výsledek je jiný a v tuto chvíli je nejpravděpodobnější výklad zákona, že osvobození od placení daní z výnosů fotovoltaické elektrárny Vás nikterak nezbavuje povinnosti platit zdravotní a sociální pojištění z téhož. Nicméně jak jsem se již zmínil, zákon je napsaný tak …jak to slušně vyjádřit…podivně, že ani právníci nemají ve věci jasno. Proto upozorňuji, že následující informace jsou pouze tím nejpravděpodobnějším výkladem, na který jsem narazil.

Zdravotní pojištění

Zde je podle všeho situace nejméně složitá a nejpravděpodobnější výklad je ten, že po dobu daňových prázdnin neplatíte ani zdravotní pojištění. Dle informací z internetové diskuse http://diskuse2.jakpodnikat.cz/viewtopic.php?id=2689 je tento výklad potvrzen i z praxe (konkrétně VozP Brno). Vzhledem k tomu, že je několik zdravotních pojišťoven, může být výklad různý v každé z nich. Já osobně bych se zašel zeptat na svou pobočku ZP a kdyby mi tvrdili, že pojistné musím platit zkusil bych argumentovat tím, že VozP tvrdí něco jiného a já mám právo změnít svou pojišťovnu. Zda to zabere je otázkou…

Sociální pojištění

V případě povinnosti placení sociálního pojištění z výnosů fotovoltaické elektrárny v období daňových prázdnin je nejvíce nejasností. Všem doporučuji pročíst si výše zmíněnou internetovou diskusi , kde je množství poměrně fundovaných pohledů na tuto problematiku. Obecně je možné provozovatele fotovoltaické elektrárny rozdělit na 3 skupiny:

  1. Firmy (s.r.o.) – firmy neplatí zdravotní ani sociální pojištění, takže se jich tato problematika netýká.  Někdo doporučuje lidem, kteří se rozhodnou provozovat větší FVE (nad 20kWp) založit/pořídit si na to s.r.o

  2. OSVČ-lidé, kteří kromě provozu FVE mají souběžně další živnost. V jejich případě bych rozhodně doporučil poradit se se svým daňovým poradcem, který na základě příjmů z této další živnosti doporučí jak dále postupovat (zda využít daňové prázdniny, či nikoliv).

  3. Zaměstnanci, tj. lidé, kteří před získáním licence na provoz fotovoltaické elektrárny nebyli OSVČ. Většinou jsou lidé, kteří chodí do zaměstnání a FVE budou provozovat jako vedlejší výdělečnou činnost. Tito lidé budou s největší pravděpodobností řešit výše zmíněnou otázku, zda totiž využít daňové prázdniny 5+1 rok ,nebo se jich vzdát. Tato otázka vyvstává právě s nutností platit z výnosu fotovoltaické elektrárny sociální pojištění i v době daňových prázdnin. V tomto období (pokud tedy využijí daňové prázdniny) totiž nemohou odepisovat pořizovací náklady na FVE a tudíž by měli platit soc.pojištění z celého výnosu FVE. To by samozřejmě bylo velmi nevýhodné a tak některé výklady směřují právě k doporučení daňové prázdniny nevyužít, začít odepisovat hned od začátku a tím pádem být ve ztrátě. Pak se samozřejmě pojištění neplatí, protože jaksi není z čeho.

Jiná varianta, která se mi momentálně jeví jako asi nejlepší, je využít daňové prázdniny a na výpočet sociálního pojištění použít paušál na náklady ve výši 60 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} (za rok 2009) a 40 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} (za rok 2010). Tento paušál totiž znamená, že pokud máte „malou“ FVE s příjmy zhruba do 130 tis. což je většina střešních systémů, tak daňový paušál vám stáhne základ pro výpočet sociálního pojištění pod hranici 56 tis. Kč a neplatíte pak žádné sociální pojištění.

Na závěr bych vyslovil naději, že se podaří díky České fotovoltaické společnosti, která byla založena koncem roku 2009, skutečně prosadit její cíle – zjednodušit legislativní komplikace, které s provozem fotovoltaické elektrárny souvisí. Všem, kteří si FVE již pořídili, nebo se k tomu chystají, bych do roku 2010 přál, aby to bylo co nejdřív.

Ing Robert Šimer
obchodně technický zástupce SVP solar, s.r.o.