31. 05. 2012

Technické možnosti připojování dalších fotovoltaických (FVE) a větrných (VTE) výroben elektřiny do distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Dne 30. 5. 2012 nabylo účinnosti ustanovení § 54 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Na základě aplikace odstavce 19) citovaného zákonného ustanovení společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dnem 31. 5. 2012 tak došlo k uvolnění hodnoty výkonu pro připojování dalších výroben FVE a VTE k její distribuční soustavě.

I nadále platí, že společnost E.ON Distribuce, a. s. bude každou obdrženou žádost o připojení výrobny posuzovat individuálně v souladu s platnou legislativou.

Celý článek: http://www.eon-distribuce.cz/cs/aktuality/154.shtml