Leták ke stažení: SVP Solar-Ekoprogram RSTS

EKOprogram RSTS  – financování vašich úspor

Pomůžeme Vám financovat alternativní zdroje elektrické a tepelné energie

  • solární fotovoltaické systémy o max. výkonu 12 kWp
  • tepelná čerpadla
  • solární termické panely

(výše uvedené také v kombinaci se zateplovacími systémy a modernizací topných systémů)

  • Výše úvěru od 50 000 Kč do 400 000 Kč  bez zástavy nemovitosti
  • Od 400 000 Kč – 600 000 Kč – s jedním ručitelem

Splácení úvěru od Raiffeisen stavební spořitelny a.s. je nastaveno dle individuálního přání klienta s možností mimořádných splátek bez předchozího hlášení a dokonce předčasné splacení..

Úroková sazba za překlenovací úvěr je  4,8{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} ( bez pojištění úvěru 4,9{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}). Po splacení cca 40{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z úvěru se tato úroková sazba snižuje na 3,5{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} – a je naší společností garantována v úvěrové smlouvě.

Typický příklad splácení úvěru ve výši 300 000 Kč

Výše splátky Doba splatnosti
3000 Kč 11 let
3500 Kč 9 let
4000 Kč 7,5 roku

Pro schválení  úvěru (bez zástavy) je třeba těchto dokladů:

  • potvrzení příjmů ( ze zaměstnání, případně daňové přiznání )
  • výpis z katastru nemovitostí pro nemovitost, na níž bude FVE umístěna nebo připojena, pouze rodinný dům nebo objekt k bydlení ( nikoliv rekreační objekt )

Při dalším čerpání finančních prostředků z úvěru na instalaci FVE:

  • souhlas s  připojením k distributorské soustavě
  • smlouva o dílo se specifikací výkonu a umístění FVE
  • čestné prohlášení, že budete čerpat Zelený bonus

Vámi zaplacené úroky je možné využít ke snížení daňového základu

Kontakty pro podrobnější informace:

Libor Veselý  Tel: 734 202 979   vesely@svp.cz

Kateřina Zralíková – generální reprezentant RSTS

Tel.: 474 621 568; 605 920 226; kzralikova@obchod.rsts.cz