Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit v březnu 2017 druhou výzvu „Kotlíkové dotace“. Tato výzva bude určena krajům, které prostřednictvím svého projektu podaného do Operačního programu Životní prostředí získají další finanční prostředky na „Kotlíkové dotace“. Následně kraje vyhlásí druhé kolo příjmu žádostí od občanů. Již nebudou podporovány čistě uhelné kotle

Chcete i Vy tepelné čerpadlo s dotací až 127 500 Kč?

Kontaktujte nás, e-mailem na solar@svp.cz nebo na telefonu +420 734 474 334 nebo zašlete dotaz pomocí poptávkového formuláře.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ  Najdete na jejich WWW:

Praha

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace/index.html

Středočeský kraj

http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle

Jihočeský kraj

http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Plzeňský kraj

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Karlovarský kraj

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

Ústecký kraj

http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-v-roce-2017-v-usteckem-kraji/d-1708523/p1=204744

Liberecký kraj

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace

Královehradecký kraj

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1866

Pardubický kraj

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Kraj Vysočina

https://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

Jihomoravský kraj

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

Olomoucký kraj

https://www.kr-olomoucky.cz/snizeni-emisi-z-lokalniho-vytapeni-rodinnych-domu-v-olomouckem-kraji-kotlikove-dotace-v-ramci-op-zp-2014-2020-cl-3135.html

Moravskoslezský kraj

http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/

Zlínský kraj

https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html