Kdo může o dotaci žádat žádat:

Fyzická  osoba s trvalým pobytem na  území České republiky  a  právnická osoba se  sídlem  na  území České republiky, která vlastní nebo užívá na území hl. m. Prahy byt a která zprovozní ekologický zdroj v bytě v termínu od 1.9. 2010 do 31.10. 2011.

Dotace se vztahuje na:

  1. Náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla)
  2. Ohřev teplé užitkové vody solárními kolektory
  3. Fotovoltaické články
  4. Využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty.

Platí pravidlo „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“ –  lhůta pro podání žádosti je 21 dnů od uvedení systému do provozu. Investoři,  kteří  uvedli ekologický zdroj do provozu v období od 1.9.2010 do 9.6.2011, musí podat žádost nejpozději do 30.6.2011.

Naše firma SVP solar s.r.o. Vám podání dotace zajistí, nemusíte se tedy zabývat papírováním sami.  NAPIŠTE NÁM – PORADÍME.

Instalace a zprovoznění nového ekologického zdroje musí být provedeno a následně dokladováno v souladu s příslušnými technickými  normami a bezpečnostními předpisy odbornou firmou.

Výše dotace

  • Tepelná čerpadla: 80 000 Kč a zároveň max. 50{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} nákladů
  • Solární kolektory: 8 000 Kč/m2 a zároveň max. 60 000 Kč na jedno zařízení a max. 50{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} nákladů
  • Fotovoltaické články: 4 000 Kč/m2 a zároveň max. 60 000 Kč na jedno zařízení a max. 50{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} nákladů

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků.

Podrobnější informace naleznete zde, nebo nás kontaktujte:

http://magistrat.praha-mesto.cz/parent8574/86362_Program-Cista-energie-Praha-pro-rok-2011

Čistá-energie-Praha-2011-Pravidla