Po dvou letech nejistoty to vypadá, že by se mohlo blýskat na lepší časy pro fotovoltaiku v ČR.  Pro malé fotovoltaické elektrárny do 10 kW vejde od roku 2016 v platnost nová legislativa bez nutnosti živnostenského povolení či licence. Dotační program Nová Zelená Úsporám bude mít od podzimu kontinuální provoz (to znamená že je možno žádat o dotaci kdykoliv během roku) a podpora se bude vztahovat i na fotovoltaické elektrárny.