Od roku 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) umožňuje podnikatelským subjektům získat podporu také na fotovoltaické elektrárny s výkonem do 30 kilowattů na střechu své provozovny.

VÝRAZNĚ VÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY

Nyní ale došlo k výraznému vylepšení podmínek pro získání podpory v rámci programu Úspory energie. Nově je stanovený maximální výkon pro solární elektrárnu, na kterou lze žádat dotaci, až na 100 kilowattů a přibyla také možnost podpory na pořízení bateriového systému jako doplňku k elektrárně.

Míra podpory závisí na velikosti podniku: 50 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} pro malé podniky (do 50 zaměstnanců), 40 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} pro střední podniky (do 250 zaměstnanců) a 30 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců).

Velmi zajímavá je v tomto případě míra dotace na projekty pořízení akumulátorů v kombinaci s fotovoltaikou, která činí 80 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z uznatelných nákladů pro malé podniky, 70 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} pro střední a 60 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} pro velké podniky. Uznatelné náklady jsou o něco nižší než investiční náklady – ty se poníží o imaginární náklad na konvenční zdroj energie – z nákladů na investici se tak odečte přibližně třetina ceny solární elektrárny.

Jedna firma může v rámci programu Nízkouhlíkové technologie podat až 10 žádostí o podporu. Jednotlivá opatření – pořízení elektromobilů, dobíjecích stanic, akumulátorů a solární elektrárny je možné mezi sebou kombinovat.

Komplexní projekt tedy může vypadat tak, že si podnik pořídí na střechu administrativní budovy fotovoltaickou elektrárnu. Výkon solární instalace bude navržen podle profilu roční spotřeby daného objektu. Nadvýrobu během slunečných dnů bude možné uložit do lithiových baterií, které jsou dimenzované tak, aby se během dne z přebytků nabily a v době, kdy nesvítí slunce, kryly vlastní spotřebu budovy. Baterie zároveň slouží jako záložní systém pro případ výpadku elektrického proudu ze sítě. Systém baterie s fotovoltaikou je pak možné doplnit o dobíjecí stanici pro elektromobily. Posledním dílkem nastíněného systému je elektromobil, jehož nákup je také možné z programu podpořit. Realizace energetického hospodářství podniku tak naplňuje podmínku, podle které je třeba veškerou energii z podpořených opatření využít pouze pro vlastní potřebu.

Projekt na pořízení bateriového systému je možné doplnit o pořízení obnovitelného zdroje, například fotovoltaické elektrárny. Velikost elektrárny není přímo nijak omezena. Elektrárna musí být umístěná na střeše budovy, elektřina v ní vyrobená musí být pro vlastní potřebu podniku a její zvolená kapacita musí být technicky smysluplná. Dotace je až 80 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z uznatelných nákladů, které se vypočtou jako cena solární elektrárny ponížená o částku, kterou získáme vynásobením předpokládané roční produkce elektřiny v MWh částkou 8 200 Kč. Uznatelné náklady jsou tak přibližně o třetinu nižší než celé investiční náklady na vybudování solární elektrárny.

Program Úspory energie patří mezi programy s největší finanční alokací, jen v aktuálně probíhající výzvě je k dispozici 11 miliard korun. Typickým projektem podporovaným v tomto programu je zateplování podnikatelských prostor, výměna zdroje vytápění či chlazení, výměna neefektivní výrobní technologie za energeticky účinnou, výměna osvětlení za vysoce účinná LED svítidla a také pořízení zařízení na výrobu obnovitelné energie – například fotovoltaické elektrárny.

Pořízení fotovoltaické elektrárny je považováno za doplňkové opatření, které může být realizováno pouze v kombinaci s hlavním opatřením, kterým je například zateplení podnikatelských prostor či výměna technologie. Výkon solární instalace může být až 100 kilowattů a vyrobená elektrická energie musí být použita pro vlastní potřebu podniku. Fotovoltaická elektrárna musí být instalovaná na střeše nebo stěně budovy. Součástí projektu může být i bateriový systém, který poslouží k efektivnějšímu využití energie z obnovitelných zdrojů. Zařazením fotovoltaické elektrárny do projektu zvyšuje bodové ohodnocení dotačního projektu a tím i šanci na získání dotace.