V lednu 2018 by měla být zveřejněna 2. Výzva programu Úspora energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Jedná se o podporu instalace samostatného fotovoltaického systému (bez nutnosti zateplení). Je určen pro vybrané oblasti podnikání a to pro všechny velikosti podniku.

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 až 100 mil. Kč. Konkrétní výše dotace je odvozena od velikosti podniku:

Malý podnik (do 49 zaměstnanců) = 80% prokázaných způsobilých výdajů
Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) = 70% prokázaných způsobilých výdajů
Velký podnik (od 250 zaměstnanců) = 60% prokázaných způsobilých výdajů

Naskýtá se tak možnost výrazné dotace na instalace fotovoltaických systémů na podnikatelských objektech a to v rámci operačního programu OPPIK 2014-2020 (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

V případě zájmu vyplňte prosím poptávkový formulář a my se vám ozveme. Rychle a zdarma posoudíme, zda máte na dotaci nárok. Vzhledem k náročnosti zpracování nutné dokumentace pro podání žádosti (podnikatelský záměr, energetický posudek, projekt a další), doporučujeme rozhodnutí příliš neodkládat.

Můžeme Vám s něčím poradit?