Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č.747 ze dne 7. 5. 2013 Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2013

dotace se vztahuje na:

  • Tepelná čerpadla

podpora se vztahuje na tepelná čerpadla vzduch-voda na která lze čerpat dotaci až 40 tisíc korun, dále na tepelná čerpadla země-voda s podporou až 60 tisíc korun a max. 50 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů.

  • Solární ohřev a přitápění

dotaci lze také čerpat na oblíbený solární ohřev TUV a přítápění ve výši až 40 tisíc korun na systém. Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění 5.000 Kč / 1 m2(absorpční plochy)max. 40.000 Kč na jeden systém max. 50 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů.

Komu je příspěvek určen:

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s trvalým pobytem na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1.9. 2012 do 30.9.2013.

Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 30.9.2013Dodržení tohoto termínu je základní podmínkou pro poskytnutí dotace !!!

Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2013

Kontaktujte naše obchodní oddělení pro bližší informace. Dotaci za Vás vyřídíme.