Kotlíkové dotace – neváhejte nás kontaktovat, rádi vám se vším pomůžeme!

Podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí i v programovém období 2021–2027.

Program je opět zaměřený zejména na veřejný sektor. Nicméně např. v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší očekáváme i výrazné zapojení soukromého sektoru.

Jak dlouho bude program fungovat

Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen.

 

Jaké oblasti podporuje

  • energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v domácnostech,
  • adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center,
  • vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
  • oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
  • biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
  • ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
  • sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

Kolik prostředků má program k dispozici

Program poskytne celkovou podporu přibližně 2,3 mld. eur, tj. přes 60 mld. Kč.

 

Více informací ZDE