• Máte od nás hotovou instalaci nebo jste nakoupili přes náš eshop?
  • Jste spokojeni?
  • Zajímají se o Váš úsporný systém i Vaši sousedé či známí?

Doporučte SVP solar a získejte finanční BONUS 2{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z celkové ceny díla bez DPH

Za každou zakázku realizovanou na základě Vašeho doporučení získáte finanční bonus vypočtený z celkové hodnoty zakázky.

Příklady výše bonusu (zaokrouhluje se vždy na celých 100Kč)

Cena zakázky bez DPH Příklad instalace, zařízení BONUS
21.000 Kč SolarVenti SV14, nákup v eshopu 400 Kč
39.000 Kč SolarVenti SV30 na střechu, včetně montáže 800 Kč
80.000 Kč Solární ohřev TUV pro 4 osoby 1.600 Kč
230.000 Kč Tepelné čerpadlo pro RD s tep.ztrátou 10kW 4.600 Kč
250.000 Kč Fotovoltaická elektrárna 5kWp 5.000 Kč
1.350.000 Kč Fotovoltaická elektrárna 30kWp 27.000 Kč

Na bonus máte nárok, když:

  • máte od nás instalaci technologického systému či zakoupený panel SolarVenti
  • zákazník Vás předem nebo při objednávce uvede jako osobu, která mu doporučila SVP solar, případně Vy nám předem sdělíte, že dotyčná osoba bude systém poptávat
  • zákazník splní řádně své závazky vůči SVP solar, s.r.o.

Bonus bude vyplacen do 30-ti dnů od řádného splnění finančních závazků zákazníkem

  • převodem na účet zprostředkovatele na základě vystavené faktury                          (předem bude podepsaná řádná smlouva o zprostředkování)
  • nebo formou slevového poukazu na zboží či nákup v eshopu  (pokud si nezvolíte předchozí variantu)