Zdroj: www.czrea.cz
celý článek

Výtah z článku:

Dobrá zpráva pro malé fotovoltaické elektrárny

Asociace energetických manažerů pořádá diskusi u kulatého stolu s představiteli energetiky, fotovoltaického průmyslu a dalšími dotčenými subjekty. Czech RE Agency, o. p. s. (CZREA) se kulatého stolu zúčastní jako jeden z předních zástupců fotovoltaiky a fotovoltaického průmyslu v České republice. Kulatý stůl se bude konat 11. března 2010 za přítomnosti zástupců ČEPS, distribučních společností, fotovoltaického průmyslu, vybraných ministerstev a dalších subjektů.

Předběžné závěry z jednání

Czech RE Agency upozornila, že malé fotovoltaické systémy instalované obvykle na střechách rodinných domů se podílejí pouze několika procenty na instalovaném výkonu fotovoltaických elektráren v České republice. Právě tento segment však vytváří významné množství pracovních míst v instalačních firmách, přičemž na rozdíl od velkých fotovoltaických elektráren se téměř výhradně jedná o pracovní místa v České republice. Malé systémy rovněž prokazatelně přispívají ke snížení ztrát při přenosu elektřiny. Rovněž prostor pro případné spekulace s prodejem rezervací je v tomto segmentu malý.

Ze strany ČEPS je ochota tento segment uvolnit, diskuse bude probíhat pouze o horní hranici výkonu. Předběžně lze počítat se systémy do 30 kWp, jejichž podíl na trhu se v současnosti pohybuje kolem 8 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} všech dosavadních instalací (38,6 MWp k 21. 1. 2010 podle informací ERÚ). Je však možné, že se podaří vyjednat uvolnění pro systémy až do 100 kWp (12 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}), případně do 200 kWp (15 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}). Je nutno si uvědomit, že současný zákaz povolování nových rezervací již vyvolal paniku, takže po uvolnění malých instalací může být řada nových žádostí podána tzv. „pro jistotu“.