SVP solar, s.r.o. se přidává k České průmyslové fotovoltaické asociaci (CZEPHO) a souhlasí s níže uvedeným stanoviskem:

Česká fotovoltaická průmyslová asociace nesouhlasí s výpočty ERÚ, z kterých vyplývá, že dojde k dalšímu údajnému skokovému zdražení elektřiny v důsledku podpory solárních elektráren.

Asociace nerozumí a nesouhlasí s argumenty ERÚ, protože ke skokovému zdražení došlo již loni. Letos k dalšímu růstu fotovoltaických elektráren nedochází, protože stále platí takzvaný stop-stav, tedy úplný zákaz výstavby jakýchkoli fotovoltaických elektráren včetně těch nejmenších na střechách budov.

Výpočet a argumenty ERÚ považujeme za zavádějící, nevěrohodné a evidentně sloužící pouze k účelovému označení „viníka“ svévolného zdražování elektrické energie. Čísla svědčí o snaze uměle vyšroubovat zdražení elektrické energie a zakrýt tím růst jiných složek ceny elektřiny, například růst marží výrobce, distribuce, obchodu a podobně.

Vysvětlení takového postupu může být jednoduché: Fotovoltaika má znovu posloužit jako „fackovací panák“ pro současnou vládu, ERÚ a společnost ČEZ, na kterého se svede neopodstatněné zdražování elektřiny.

V průběhu příštích měsíců se proto dají očekávat další obdobné zprávy, které budou strašit zdražováním elektřiny z důvodů podpory obnovitelných zdrojů. Cílem těchto aktivit je nicméně pouze zvýšení obchodní marže výrobců elektřiny a získání dalších argumentů, proč dále nepodporovat rozvoj distribuovaných obnovitelných zdrojů v ČR (jinými slovy podpořit monopol společnosti ČEZ i v oblasti obnovitelných zdrojů).