Kvůli problémům se získáváním souhlasů k připojení do sítě a zejména kvůli velké poptávce zákazníků se naše společnost rozhodla rozšířit svou činnost o instalaci tzv.hybridních fotovoltaických elektráren (HFVE).
Jedná se zjednodušeně řečeno o solární elektrárnu s akumulací, která zajistí následující výhody oproti standardním FVE:

Výhody oproti standardní instalaci FVE

  • není bezpodmínečně nutný souhlas distributora (ČEZ, EON, PRE)
  • lze využít 100{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} vyrobené energie (při zanedbání ztrát v bateriích)
  • nulové přebytky dodávané do sítě
  • optimalizace výroby – akumulace – spotřeby – odběru ze sítě
  • okamžitý přechod na ostrovní provoz při výpadku vnější sítě – nezávislost!
  • možnost dobíjení baterií v nízkém tarifu a vybíjení ve špičkách

Navíc jde na výše uvedené řešení využívat tarif Zelených bonusů , pokud dostane majitel souhlas s připojením výrobny.

Máte-li zájem o instalaci hybridní fotovoltaické elektrárny, počítejte sice se zvýšenými náklady, ovšem s relativně rychlou návratností a zejména výrazně vyšší nezávislostí na veřejné síti a cenách elektřiny. Kontaktujte nás na tel.: 739 356 565 / solar@svp.cz

Odpovědi na nejčastější dotazy

Převzato ze serveru Solarninovinky.cz, ve spolupráci s partnerem  Solarni-panely.cz (Brno)

Hybridní fotovoltaické elektrárny se v ČR a na Slovensku instalují na střechách rodinných domů a firem již více než rok a počet dokončených instalací se vyšplhal již na několik desítek. Termín „hybridní fotovoltaická elektrárna“ (HFVE) aneb tzv. fotovoltaika s akumulací však nadále zůstává veřejnosti poněkud neznámým a je stále je opředen mnoha nejasnostmi a dogmaty.

Zeptali jsme se proto předního odborníka na hybridní fotovoltaiku v ČR projektanta Tomáše Pastrňáka a pana Roberta Mořkovského na nejčastější dotazy zájemců týkající se hybridní fotovoltaiky a na rozdíly mezi klasickými fotovoltaickými elektrárnami FVE a hybridními fotovoltaickými elektrárnami HFVE.

Nedostal jsem povolení o připojení k DS. Mohu si pořídit fotovoltaiku i bez povolení?

Ano můžete, je nutno ale dodržet několik podmínek, které ovšem HFVE plně splňuje.

Pokud jste nezískali souhlasné stanovisko od vaší lokální distribuční společnosti je možné provozovat HFVE jako UPS (záložní zdroj), laicky řečeno jako spotřebič.

Zde je ale nezbytně nutné, aby hybridní měniče měly označení CE, prohlášení o shodě s normou ČSN EN 61000-3-2/3.

Jaká je návratnost v porovnání s klasickou FVE?

Návratnost většiny námi instalovaných HFVE se pohybuje do 10 let. Návratnost je tedy velmi podobná s FVE jen s tím rozdílem, že dražší HFVE se po vyšší počáteční investici začne vrace daleko rychleji, protože narozdíl od FVE spotřebuje téměř veškerou vyrobenou energii a to hlavně večer a v noci.

Několikaleté zkušenosti s FVE totiž jasně prokázali, že většina FVE přebytkovou energii buď maří, nebo ročně dodá více než polovinu vyrobené energie téměř zadarmo do DS.  Obecně platí že čím větší je v objektu spotřeba tím rychleji se investice do HFVE vrátí a naopak. HFVE je tedy naprosto nevhodná tam kde není žádná spotřeba a naopak je vhodná pro všechy rodiné domy, firmy a jiné rezidenční budovy ve kterých je střední nebo vyšší spotřeba elektrické energie a dokonce velmi vhodná pro objekty kde se elektřnou topí například v tepelných čerpadlech.

Kolik energie dokážu s HFVE spotřebovat?

HFVE je zkonstruovávána tak, aby bylo možné spotřebovat veškerou energii, kterou lze z FV panelů vyrobit. Zjednodušený algoritmus výroby HFVE je následující – primární je potřeba nabití bateriové banky, která je nedílnou součástí HFVE Po plném nabití bateriové banky dochází k přesměrování vyráběné el. energie do prioritních spotřebičů (ve většině případů jde o vytápění a přípravu TUV). V případě že má investor schválené připojení do DS, může samozřejmě inkasovat Zelený bonus a případné přebytky dodávat do DS.

Jak se zpracovávají přebytky energie kterou aktuálně nedokážu spotřebovat?

Většina HFVE má přebytků během roku jen velmi málo, protože každý dům spotřebovává elektřinu i v noci, případně využívá elektřinu na topení atp. V létě se naopak často elektřina využívá pro klimatizace, ohřev bazénů, automatické zavlažování a mnoho jiných aplikací.

Konkrétní množství přebytků samozřejmě záleží na kvalitním návrhu hybridní fotovoltaické elektrárny a proto se správně HFVE navrhuje dle roční spotřeby v objektu, případně dle předpokládané roční spotřeby dle zdroje vytápění.

Konkurenční firma mi sdělila, že je zcela nelegální provozovat fotovoltaickou elektrárnu bez povolení. Je to tak?

Ano, klasickou FVE nelze bez povolení lokálního distributora provozovat legálně. HFVE ovšem není klasická FVE připojená a dodávající do DS. U HFVE je princip odlišný a nehrozí naprosto žádné přetoky energie do DS. HFVE je tedy v tomto případě pouze spotřebič, který podléhá požadavkům dle. PPDS příloha č. 6.

Laicky řečeno pokud investor zamýšlí vybudovat FVE nebo ji dokonce již uvedl do provozu a nedostal povolení k připojení do DS je nelegální připojovat takovou výrobnu paralelně s DS, protože klasická síťová fotovoltaická elektrárna ani tzv. síťová back-up fotovoltaická elektrárna s ukládáním energie nesmí být provozována bez povolení paralelně s distribuční soustavou. Pokud investor zamýšlí vybudovat HFVE potřebuje pouze povolení stavebního úřadu (nejedná se o stavební povolení, ale většinou jen o územní souhlas) a hybridní fotovoltaiku může provozovat naprosto legálně.

Pokud si navíc investor po vybudování HFVE zažádá o licenci na výrobu elektřiny na ERÚ a licenci získá, může navíc zažádat později o zelený bonus a po získání povolení připojení k DS (např. v následujícím roce nebo později ) tuto dostaci získat. Pokud povolení o připojení nezíská nikdy, může i tak provozovat HFVE naprosto legálně, jelikož HFVE je na  rozdíl od FVE prokazatelně galvanicky oddělena od DS a to nejen jistícím či spínacím prvkem a proto za žádných okolností nemůže dojít k jakýmkoliv přetokům elektřiny do DS. Laicky řečeno se HFVE chová stejně jako když si majitel RD v garáži připojí nabíječku do sítě a nabíjí s ní akumulátory nebo když si pořídí bežnou UPS (záložní zdroj).

Je nutné HFVE nějak ovládat nebo vše funguje automaticky?

Po nastavení a odladění celého systému, funguje HFVE zcela autonomně bez zásahů obsluhy.

Nejsem technický typ, dokážu HFVE používat?

HFVE je navržena tak aby fungovala zcela automaticky bez obsluhy nebo její základní ovládání zvládl i absolutní laik, po dokončení každé instalace je obsluha zaškolena taky aby byla schopna HFVE ovládat.

Když mě distributor nepřipojí tak stejně nemůžu prodávat přebytky a tím pádem nic nevydělám a nikdy se mi to nevrátí.V běžných domácnostech nejde jen o příjmovou stránku z fotovoltaiky, ale především o tzv. celkovou energetickou bilanci. To znamená že pokud s FVE například vydělám 25000 Kč za rok z fotovoltaiky a za několik let po zdražení elektřiny zaplatím taktéž 25000 Kč jsem na nule a fotovoltaika se tak může stát zbytečnou investicí.

Naopak pokud je u HFVE stejný zisk např. 25000 Kč, náklady za nakoupenou elektřinu s HFVE klesnou zhruba na desetinu. Pokud elektřina za několik letech výrazně zdraží  příjmy zůstanou, ale výdaje se zvýší jen o minimum.

Nemám střechu na jih vyplatí se mi HFVE?

Ano, hybridní fotovoltaické elektrárny jsou dnes již o generaci dále a tak se velmi často používají u střech s orientací východ/západ tzv. tenkovrstvé panely, které jsou velmi vhodné pro střechy s orientací východ/západ a dříve je u klasických FVE většinou nebylo možné použít s běžnými síťovými beztransformátorovými střídači.

Co se stane když vypadne v obci proud?

Pokud máte klasickou FVE elektřina nebude fungovat v celém domě a to i když bude slunečno. Pokud máte HFVE o výpadku elektřiny v obci se většinou dozvíte až později od sousedů. Při výpadku elektřiny v obci se totiž HFVE chová jako záložní zdroj neboli UPS a pokud se například díváte na televizi nebo pracujete na stolním počítači výpadek vůbec nezaregistrujete.

Pokud by výpadek elektřiny v obci trval nepřetržitě několik dní, je třeba snížit spotřebu elektřiny v domě tak aby byla vyrovnaná celková spotřeba a celková výroba. Kapacita akumulátorů u většiny HFVE zajišťuje bezproblémový chod domu běžně až na dvoudenní výpadek elektřiny.

Jaký je rozdil mezi ostrovnim systemem a hybridním fotovoltaickým systémem?

Ostrovní systémy najdete většinou na chatách a chalupách, které nemají žádnou přípojku elektrické energie. U ostrovního systému je uživatel naprosto odkázán na to co vyrobí, případně na záložní generátor. V případě nedostatku výroby se u ostrovní systém jednoduše vypne a začne opět dodávat elektřinu až po nabití akumulátorů. Ostrovní systém navíc nemá žádný nárok na podporu tzv. zelený bonus.

Hybridní fotovoltaický systém má minimálně dva stálé zdroje energie v ČR je to nejčastěji klasická přípojka elektřiny a fotovoltaické panely. Pokud není dostatek výroby z panelů automaticky začne hybridní systém dokupovat elektřinu z DS a tak nedojde na rozdíl od ostrovního systému k výpadku dodávek elektřiny v objektu.

Jaký je rozdil mezi síťovým záložním systémem (on-grid back-up systémem) a hybridním fotovoltaickým systémem?

Síťová FVE se záložním systémem je v podstatě méně dokonalým předchůdcem čistě hybridních fotovoltaických elektráren. Hlavním rozdílem je, že síťovou FVE s back-up systémem není možné, podobně jako klasickou FVE, legálně připojit bez povolení distributora do DS. Jedině čistě hybridní FVE s instalovaným hybridním střídačem je možné považovat za prokazatelně galvanicky oddělenou.

Mohu si doma v garáži připojit nabíječku baterii nebo UPS bez povolení distributora?

Doufejme že ano 🙂

Nahradí HFVE kompletně záložní zdroj UPS?

Ano

Jak rychle se přepne HFVE na záložní zdroj při výpadku proudu?

Cca 10-15 milisekund.

Proč bych si měl pořizovat HFVE, když se to údajně nevyplatí. Co mě to přinese?

Hlavním přínosem celého systému je modulárnost, rozšířitelnost pro připojení i ostatních obnovitelných zdrojů a částečná či úplná energetická nezávislost. V případě že pro investora není nejdůležitějším faktorem získání zeleného bonusu, nebo o žádnou podporu dokonce žádat nechce, stává se s HFVE uplně/ částečně nezávislým na zdražování energíí.

HFVE bez podpory tak přináší maximální komfort bez papírování, bez vyplňování nesmyslných formulářů a bez nutnosti sledovat neustále změny v legislativě či řešit každý rok zdanění příjmů z fotovoltaiky. Budoucnost zcela jistě patří hybridní fotovoltaice bez jakékoliv finanční podpory a tím pádem bez starostí. Jednoduše,  majitel hybridní fotovoltaické elektrárny ušetří za elektřinu, vytápění což žádným daním ani zdražování nepodléhá (zatím).

V příštích letech se tak díky stále klesajícím cenám fotovoltaických panelů pravděpodobně dočkáme stavu, kdy bude hybridní fotovoltaická elektrárna běžnou součástí každé domácnosti stejně jako je tomu dnes například u ledničky či pračky a pomalu se tak konečně vrátíme ke smysluplnému využití fotovoltaiky na střechách budov stejně jako je tomu například u našich sousedů Něměcku.