Zdroj: Solarninovinky.cz
Česká energetika by dle názoru veřejnosti měla fungovat nejlépe jako energeticky soběstačný systém poháněný obnovitelnými zdroji. Většina lidí by také uvítala snížení podílu uhlí v tuzemské energetice a třetina Čechů míní, že by v Česku mělo být méně jaderných zdrojů než nyní.


Vyplývá to z komplexního výzkumu názorů veřejnosti zpracovaného agenturou SC&C pro Alianci pro energetickou soběstačnost.

Drtivá většina obyvatel v ČR by uvítala více solárních panelů na střechách domů, malých vodních elektráren či tepláren na biomasu doplněných o větrné či bioplynové stanice. Veřejnost by také uvítala postupný útlum uhelné energetiky i omezování dolů na uhlí nebo uran.

Fotovoltaika je preferována

Drtivá většina lidí (přes 80 procent) podporuje větší nebo stejný počet solárních elektráren na střechách domů nebo malých vodních elektráren. Přímo dvě třetiny lidí by si pořídilo sluneční elektrárnu na střechu svého domu. Dvě třetiny lidí podporují teplárny na biomasu, větrné elektrárny a bioplynové stanice

Podpora energetické soběstačnosti založená na obnovitelných zdrojích je žádoucí pro dvě třetiny lidí – od individuální úrovně až po úroveň obce, či města. Třetině našich obyvatel stačí mít tuto soběstačnost na úrovni státu.

Elekřiny z uhlí a atomu raději méně

Naopak méně by mělo být uhelných elektráren, což zmínilo 59 respondentů. Méně dolů na uhlí preferuje 48 procent lidí a podle stejného podílu respondentů by mělo ubýt uranových dolů.

Tři čtvrtiny lidí podporují postupný útlum těžby hnědého uhlí oproti masivním vývozům elektřiny (loni Česko exportovalo 17 terawatthodin elektrické energie, tedy pětinu domácí výroby elektřiny).

Velký potenciál obnovitelné energie

Výrazná podpora veřejnosti pro střešní solární panely, malé vodní elektrárny, větrné turbíny nebo teplárny na biomasu je skvělou zprávou pro čistou energetiku navzdory snaze řady politiků i vysokých státních úředníků další růst obnovitelných zdrojů zastavit. Pod výsledky průzkumu se tak mýtus, že Češi nemají obnovitelné zdroje v oblibě, bortí jako dům postavený z balíčku falešných karet.

Lidé  sympatizují s energetickou soběstačností dosaženou pomocí výrazně silnějšího zastoupení slunečních elektráren na střechách jejich domů. Nevadí jim ani větrné či bioplynové zdroje a řada občanů by uvítala jejich další růst.

„Využití potenciálu obnovitelné energetiky může pomoci Česku nastartovat moderní ekonomiku nezávislou na uhelné nebo atomové energetice, vytvořit desítky tisíc pracovních míst a srazit znečištění ovzduší,“ říká Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.