Ve dnech 19. – 20. listopadu 2009 se uskuteční na výstavišti BVV v Brně – čtvrtá Česká fotovoltaická konference a výstava s mezinárodní účastí. Jedná se již tradičně o největší akci v ČR, zaměřenou na problematiku výroby elektřiny ze Slunce. Součástí konference budou přednášky o aktuálních informacích z oblasti legislativy, trhu v ČR, okolních států a v EU, dotační politiky ČR a financování fotovoltaických projektů, problematiky připojení do sítě, stavební legislativy aj.

V rámci konference proběhne zakládající valná hromada České fotovoltaické asociace s příjmem přihlášek zúčastněných firem.

Doprovodná výstava bude zaměřená především na kompletní nabídky firem působících ve fotovoltaice, a to jak z ČR, tak i firem ze zahraničí. Výstava bude výbornou příležitostí jednak pro budoucí investory a laickou veřejnost, pro získání základních informací z oboru fotovoltaiky a jejich možnostech využití „energie zdarma“, ale také i pro firmy z oboru pro navázání nových obchodních kontaktů a rozšíření svých obchodních příležitostí.

Na konferenci bude také diskutována situace ohledně výkupní ceny energie z FVS pro rok 2010 a let následujících.

Na konferenci vystoupí:

 • představitelé vybraných ministerstev
 • představitelé vybraných mezinárodních institucí v oboru fotovoltaiky
 • významní hráči na trhu s elektřinou z OZE v České republice
 • významní dodavatelé a investoři

Mimo jiné bude řešena otázka legislativy

 • chyby a nepřesnosti v zákonech
 • diskuse o navrhovaných úpravách
 • stavební zákon
 • energetický zákon
 • zákon o podpoře OZE
 • ochrana zemědělského půdního fondu

Součástí programu bude:

 • Krok za krokem – jak postavit a provozovat FVE
 • Praktické zkušenosti velkých i investorů a dodavatelů
 • Praktické zkušenosti drobných i investorů a dodavatelů
 • Fotovoltaika jako architektonický prvek (střechy, fasády)
 • Financování výstavby – banky a investiční společnosti