zdroj: www.zelenausporam.cz

Ministr životního prostředí Pavel Drobil a zástupce japonské firmy Mitsui & Co. pan Ken Abe – 31. srpna 2010 –  uzavřeli smlouvu o prodeji dalších jednotek AAU [1]. Program Zelená úsporám tak získá nové prostředky, které budou využity pro zateplování rodinných a bytových domů, výstavbu domů v pasivním standardu a výměnu starých kotlů za ekologické vytápění.

V současné době probíhají jednání Ministerstva životního prostředí i s dalšími kupci emisních kreditů. Přestože vyjednávání jsou po loňské krizi čím dál složitější, je Česká republika v prodeji jednotek AAU dlouhodobě nejúspěšnější zemí a již několikátý prodej jednotek AAU firmě Mitsui je toho důkazem.„Jednání o prodeji dalších emisních jednotek mají naději na úspěch i z toho důvodu, že kupci vnímají pozitivně úspěšný rozvoj programu Zelená úsporám,“ komentuje tento prodej ministr Drobil.

Do dnešního dne prodalo Ministerstvo životního prostředí celkem 76,2 milionů jednotek AAU. Většinu z nich odkoupilo Japonsko (japonská vláda a firma Mitsui), část emisních kreditů od Česka převzaly i vlády Rakouska, Španělska a Světová banka.

Stejně jako u všech předchozích smluv i v tomto případě zůstávají vyjednaná cena jednotky AAU i celkový získaný finanční objem důvěrné.

Možnost prodat jednotky AAU získala Česká republika díky tomu, že od roku 1990 snížila své emise skleníkových plynů již o 27,6 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}, přičemž jí z Kjótského protokolu vyplynul závazek k 8{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} snížení. Své nevyužité právo vypouštět emise skleníkových plynů proto může ve formě jednotek AAU prodat ostatním státům nebo firmám, které mají problém se splněním svých závazků.

Podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nakládá s jednotkami AAU [2] Ministerstvo životního prostředí a výnosy z prodeje jednotek AAU jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Ten je poté investuje výhradně do programu Zelená úsporám.