S příchodem roku 2024 se v České republice otevírá nový rozměr v oblasti energetiky. Díky nedávnému schválení novely zákona Lex OZE II, která úspěšně prošla celým legislativním procesem právě před Vánoci, se od července umožní sdílení elektřiny mezi různými místy republiky. Tato významná legislativní změna, která byla intenzivně projednávána a upravována během celého minulého roku, nakonec získala zelenou od Senátu a byla ratifikována prezidentským podpisem.

 

Vznik komunitní energetiky a její přínosy

Podstatou komunitní energetiky je výroba elektrické energie prostřednictvím, zejména obnovitelných, zdrojů, které jsou ve vlastnictví skupin obyvatel, obcí či různých komunit. Tato forma energetické výroby se zásadně liší od tradičních elektráren, neboť neklade důraz na finanční zisk, ale na společné využití a správu zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo větrné elektrárny. Díky novele Lex OZE II se tyto možnosti stávají v Česku realitou.

Datum zavedení a funkčnost systému

Sdílení elektřiny se stane možným s účinností novely od 1. července 2024. Tento den také začne fungovat Elektroenergetické datové centrum (EDC), které bude hrát klíčovou roli v zajišťování hladkého chodu celého systému sdílení.

Možnosti sdílení elektřiny pro jednotlivce a komunity

Zavedení novely přináší dva nové koncepty do českého energetického práva: „aktivní zákazník“ a „energetické společenství„. Aktivním zákazníkem může být skupina až deseti osob, které společně vyrábějí a sdílí elektřinu. Například osoba, která vyrábí elektřinu na své chatě, ale využívá ji i ve svém městském bytě. Energetická společenství pak mohou zahrnovat až 1000 členů a umožňují sdílení energie vyrobené ze společných zdrojů, jako jsou společenství vlastníků bytů, obce, školy či malé firmy.

Jak se stát aktivním zákazníkem?

Pokud se chcete stát aktivním zákazníkem je nutná pouze registrace u EDC, což je proces zjednodušený a bezplatný. Zájemci musí znát identifikaci svých odběrných míst (EAN kódy) a mít vlastní zdroj elektřiny, často fotovoltaické panely. Je důležité, aby tento zdroj nebyl omezen pouze na lokální využití, ale aby byl schopen posílat nevyužitou elektřinu do sítě, a to vyžaduje určité technické úpravy a garantovaný výkon u distributora.

Geografické rozšíření možností sdílení

Elektřina může být sdílena napříč celou elektrizační soustavou v rámci České republiky, což rozšiřuje možnosti využití a sdílení elektřiny na národní úrovni.

Zakládání energetických společenství

Pro vytvoření energetického společenství jsou zapotřebí minimálně tři členové. Tato společenství musí být zaregistrována u Elektroenergetického datového centra a Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Každá komunita si může stanovit vlastní pravidla a podmínky členství. Zákon umožňuje, aby se energetickými společenstvími staly jak fyzické osoby, tak podniky, obce, kraje a jejich organizace. Do zahájení činnosti EDC bude sdílení omezeno na maximálně 1000 odběrných míst.

Nutnost výměny elektroměrů pro sdílení

Pro účely sdílení elektřiny je nezbytné mít elektroměr schopný průběhového měření, což umožňuje měření spotřeby a výroby v krátkých časových intervalech. Pokud není odběrné místo vybaveno takovým elektroměrem, bude potřeba provést jeho výměnu za modernější zařízení, které umožní efektivní a přesné měření.

Finanční aspekty sdílení energie

Pro spotřebitele sdílené energie nebudou regulované platby za elektřinu odlišné od běžných tarifů. Poplatky za distribuci, síťové služby a další spojené náklady budou hrazeny standardně. V případě sdílení energie v rámci bytového domu však může být celý proces cenově výhodnější, zejména pokud se elektřina neposílá přes distribuční soustavu, což by eliminovalo některé regulované platby.

Tato novela Lex OZE II tak představuje zásadní krok k decentralizaci energetiky a podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a jejich sdílení na komunitní úrovni v České republice.

 

 

Můžeme Vám s něčím poradit?