Žádosti o dotace jsou přijímány již od 12.9.2021. Podat je lze přes Agendový informační systém SFŽP ČR, ve kterém také probíhá celá správa žádosti. Dostat se do něj lze přes tlačítko ,,podat žádost“.

Ke konci přijímání žádostí dojde při vyčerpání alokace, jinak je stanoveno datum 30.6.2025 do 15:00. K žádosti je nutné doložit dokumenty o tom, jak se projekt uskuteční, a to nejdéle do tohoto data. Všechny informace ohledně podávání žádostí se dají najít na stránce ,,Jak podat žádost“.

I přes obrovský nárůst žádostí o dotace, se státnímu fondu životního prostředí ČR úspěšně vede v dodržování administrační lhůty. Většinou se žádost zpracovává jeden až dva měsíce, a i přes to, že množství žádostí o dotace velmi narostlo, nemůže se stát, že by nebyly přijaty, jelikož jakmile je podána žádost přes Agendový informační systém Státního fondu životního prostředí ČR a jsou splněny veškeré předpoklady programu, finance, o které se žádá, se automaticky zablokují a dotace je zaručena.

Průběh schvalování žádosti začíná kontrolou její přijatelnosti, údaje v ní vyplněné musí být bezchybné, avšak pokud by v žádosti něco chybělo, či v ní byly nějaké nejasnosti, postačí to opravit a SFŽP ČR ve stanovené lhůtě zabezpečí přetvoření žádosti, jako by šlo o novou. Také je nutné, aby byly doloženy všechny nutné dokumenty, jako je doložení realizace projektu. Po tomto budou žadatelé informováni o přijetí žádosti, o které rozhoduje ministr. Proces akceptace žádosti je běžně 6 týdnů. Finance jsou proplaceny pak až 6 týdnů po jejím přijetí a po doložení dokumentů, které dokazují ukončení realizace projektu, které je potřeba dodat do 2 let od přijetí žádosti. V tomto případě se to netýká podpory novostaveb a souvisejících případných opatření, kde je termín stanoven na 3 roky, ta budou konkretizována ve spojení s touto oblastí.

Žádosti o dotace jsou přijatelné v době průběhu programu. Pokud chce žadatel žádat o dotaci zpětně, je to možné pouze u dokumentů a faktur vydaných po 1.1.2021, kdy program započal.

Jelikož je velké množství žádostí a musí se vždy vyřizovat ty dřívější, může se stát, že SFŽP ČR nezareaguje přesně do šesti týdnů. To znamená, že není potřeba mít strach, že by žadatelova žádost nebyla projednána.

Potom s otázkami, které nejsou zodpovězeny v textu, je tu pro žadatele projektový manažer, jemuž se lze dovolat přes telefonní číslo uvedené v AIS SFŽP ČR.

Můžeme pro Vás něco udělat? Rádi pro Vás připravíme nabídku.