Energetický regulační úřad (ERÚ) schválil novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Tato vyhláška pomůže vyřešit problémy, se kterými se bytové domy potýkají při instalaci decentrálních zdrojů elektřiny v porovnání s rodinnými domy.

Dosud byli lidé v bytových domech, kteří se rozhodli pro instalaci společného zdroje pro výrobu elektřiny, omezeni v možnostech, protože Energetický zákon a jiné právní předpisy neumožňovaly sdílení společně vyrobené elektřiny mezi jednotlivými domácnostmi.

V některých bytových domech se sice problém dařilo obejít například sloučením odběrných míst do jediného odběrného místa, ale ERÚ varoval před tímto postupem, protože podle zákona je odběratel totožný s odběrným místem a to samé platí i pro ochranu spotřebitele. Pokud spotřebitel nemá samostatné odběrné místo, není pro systém považován za existujícího. Nemůže si například vybrat vlastního dodavatele energií, protože po sloučení má dům jediné odběrné místo a může mít pouze jednoho dodavatele. Tyto komplikace byly hlavním důvodem, proč decentrální zdroje v bytových domech dosud fungovaly jen zřídka, na rozdíl od rodinných domů, kde v posledním roce vidíme rozvoj domácích elektráren.

Novelizovaná vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou je dalším příspěvkem k rozvoji komunitní energetiky. Nově umožňuje větší využití fotovoltaiky pro stavební bytová družstva nebo společenství vlastníků bytů. Vyhláška umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vedoucího odběrného místa, které bude jediné v bytovém domě a k němu bude připojen společný zdroj. Přes toto odběrné místo budou také prodávány přebytky nespotřebované elektřiny z domu do sítě. Vedle vedoucího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Ti si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele a ochrana spotřebitele u nich zůstane nedotčena. Tento přístup také umožňuje vybudovat společný zdroj i tam, kde by s jeho instalací nesouhlasili někteří vlastníci bytů nebo podílníci družstva. Projekt se totiž mohou účastnit pouze ti, kteří o to projeví zájem. Ostatní obyvatelé domu se změna nijak nedotkne. Podmínkou bude pouze schválení instalace zdroje domem jako celkem. O potřebné hlasovací kvótě budou rozhodovat pouze stanovy družstva nebo společenství vlastníků bytů, nikoliv vyhláška. Pokud si lidé v bytovém domě instalaci společného zdroje schválí, účastníci projektu si zvolí tzv. alokační klíč, podle kterého se bude společně vyrobená elektřina rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti.

Budou také potřeba instalovat nové elektroměry s vyšším typem měření (typ B). Jejich instalace je obvykle zpoplatněna, ale ERÚ se dohodl s distributory, že v těchto případech budou nová měřidla instalována zdarma. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou dnes schválila Rada ERÚ, bude také aktualizována v rámci novelizace energetického zákona, tzv. lex OZE I, která je nyní prochází legislativním procesem. Mezi připravovanými změnami je i navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje bez potřeby získat licenci až na 50 kilowatt. Tento zvýšený limit bude nejvíce využit na větších plochách střech bytových domů. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou bude zveřejněna v sbírce zákonů během nejbližší doby, ještě do konce letošního roku. Nový předpis začne platit od 1. ledna 2023.

Můžeme pro Vás něco udělat? Rádi pro Vás připravíme nabídku.