• Zadání od zákazníka: Investor hledal úsporu nákladů na elektřinu, která je jediným zdrojem energie v domě.

    Zároveň, vzhledem k občasným výpadkům distribuční sítě využil možnosti zálohování vybraných spotřebičů. Na přání zákazníka je měnič asymetrický se dvěma MPPT, tak že umožňuje rozšíření panelového pole v budoucnu.

  • Harmonogram: Po zaslání poptávky proběhl telefonicky kontakt se zákazníkem, kde jsme si ujasnili zákazníkovu představu, udělali předběžnou nabídku a domluvili osobní schůzku přímo na místě instalace.

    Po osobní návštěvě proběhla úprava nabídky dle představ zákazníka a přešlo se k podpisu smlouvy. Před samotnou instalací byla vyřízena smlouva o připojení a akceptační dopis, čímž měl zákazník jistotu přiznání dotace.

  • Přínos bude hlavně v úspoře nákladů na elektřinu a zároveň soběstačnost při výpadku distribuční sítě.

  • Doba realizace: 2 dny