DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

V České republice v současné době existují dva dotační programy, a to Nová Zelená úsporám a Krajské Kotlíkové dotace. Do roku 2015 běžel dotační program Čistá Energie Praha, ovšem zatím není vypsán termín další výzvy dotace.

Zahájení příjmu žádostí: 22. 10. 2015
Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.
Ukončení příjmu žádostí: nejpozději 31. 12. 2021
Plné znění podmínek programu najdete na webových stránkách
www.nova-zelenausporam.cz

Podoblast podpory C.2: Tepelná čerpadla

» do stávajících budov již zateplených nebo v kombinaci se zateplením
» zároveň s výměnou kotle na fosilní paliva (uhlí, LTO)

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země – voda B0/W35 4,3
vzduch – voda A2/W35 3,1
voda – voda W10/W35 5,1

Výše podpory pro stávající rodinné domy s měrnou potřebou tepla na vytápění EA nepřesahující 150 kWh.m-2.rok-1:

Podporované opatření Výše podpory
C.2.6 Tepelné čerpadlo země-voda 80 000
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 60 000

 

Výše podpory pro stávající rodinné domy pouze za předpokladu, že žadatel současně žádá o podporu z oblasti A (snížení energetické náročnosti):

Podporované opatření Výše podpory
C.1.6 Tepelné čerpadlo země-voda 100 000
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000

Další informace o dotaci NZÚ  získáte telefonicky nebo e-mailem u našeho kolegy.

Libor Veselý  tel.: 734 202 979  e-mail: solar@svp.cz

Můžeme Vám s něčím poradit?