FOTOVOLTAICKÉ TOPENÍ A OHŘEV VODY

 
Patentované ovládání stejnosměrného proudu (DC), které používá Logitex, se dá použít kromě ohřevu vody i pro topení, které je připojeno ke zdroji z fotovoltaických (FV) panelů. Absolutní světovou dominancí systému Logitex je automatický přesun stejnosměrného proudu (DC) mezi výrobky, které jsou napojeny na zdroj stejnosměrného proudu (DC). Pokud se v zásobníku vody ohřeje voda na nastavenou teplotu, elektřinu (DC) přesune do druhého zásobníku nebo z topného systému do zásobníku, čímž se rovnoměrně rozdělí celodenní produkce ekologicky vyrobené elektřiny z fotovoltaických panelů. Systémy fotovoltaického topení by měly být vždy předřazené před ohřívači vody. Systémy topení a ohřevu vody Logitex komunikují mezi sebou automaticky, bez nutnosti dalšího elektronického řízení. Fotovoltaické topení je možné využít pro elektrické systémy vytápění nebo pro kapalinové systémy vytápění.  

Elektrické topení DC, elektrické topení AC a ohřev vody s výkonem fotovoltaiky 1-4 kW DC

Doporučené řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Podlahové topení je řešeno topným vodičem v podlaze, který je zapojen na zdroj střídavého proudu (AC) ze sítě. Připojení do sítě garantuje vytápění v době, kdy je nedostatek slunečního záření. Pod výhřevný vodič AC se do podlahy uloží druhý topný vodič Logitex, který je přímo připojen na proud z FV panelů (DC). Akumulace DC do podlahy optimalizuje tepelný příkon ze slunce. Přes den slunce ohřívá dům přes okna a zároveň akumuluje energii přes zařízení Logitex do podlahy. Večer a v noci stoupá naběhlé teplo z podlahy do domu. Proto je důležité, aby byl topný kabel Logitex uložen hlouběji v podlaze. Podlahové topení pomocí topných vodičů AC vyžaduje oproti jiným systémům topení minimální investici. Ohřev pitné vody je zajištěn prostřednictvím zásobníku objemu 300-500 l se systémem řízení Logitex. Do zásobníku je přímo připojen FV zdroj 1-2 kW DC, ke kterému se automaticky připojuje druhý zdroj z FV panelů, po vypnutí podlahového topení DC. Z nádrže je navíc možné připojit pračku a myčku nádobí, které nebudou (nebo jen minimálně) odebírat elektřinu ze sítě pro svůj ohřev vody, čímž dochází k významné finanční úspoře za odběr elektřiny ze sítě a zároveň se optimalizuje využití ekologicky vyrobené elektřiny z fotovoltaických panelů. Uvedené platí pro všechny systémy LOGITEX. Instalace 4kW fotovoltaického zdroje zajišťuje při správné poloze panelů, roční výrobu elektřiny na úrovni 4.000-5.000 kWh. O tuto hodnotu klesne odběr elektřiny ze sítě a pro nízkoenergetické a pasivní domy to znamená v celkové energetické spotřebě domu, výrazně vyšší podíl výroby a spotřeby vlastní elektřiny jako samotný nákup elektřiny z veřejné sítě. Přitom nízkoenergetický a pasivní dům není připojen s vlastní výrobou elektřiny do veřejné sítě! Nejsou potřeba žádné povolení a schvalování z distribuční společnosti, přesto je majitel domu výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje.  

Elektrické podlahové topení a ohřev vody. Výkon fotovoltaiky 1-2 kW DC

Ekologicky vyrobená elektřina z FV panelů může být přímo napojena na podlahové vytápění Logitex nebo na akumulační elektrickou pec Logitex (LXDC/PEC). Pomocí řídicích boxů LXDC/H nebo LXDC/S a pokojovými termostaty se elektřina z FV panelů využívá k topení i pro ohřev teplé pitné vody v zásobníku Logitex. Při takovém zapojení má přednost podlahové topení, které po nahřátí místnosti automaticky přesune elektřinu z panelů do hybridního zásobníku vody Logitex. V netopné sezoně a i po nahřátí vody v zásobníku vody, je elektřina z FV panelů automaticky posune pro další využití (měnič, baterie nebo další hybridní zásobník vody Logitex).    

Elektrické podlahové topení 1-2 kW DC a ohřev vody. Výkon fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

Ve schématu č. 3 je princip elektrického topení a ohřevu vody stejný jako ve schématu č. 2. Rozdíl je ve větším FV zdroji (1-6 kW DC) a použití větší nádrže (300-2000 l) do které je přímo přiveden FV zdroj (1-4 kW DC). Na topení je přes LX DCBOX/H (S) přímo připojen fotovoltaický zdroj (1-2 kW DC). Po nahřátí místnosti topením se elektřina (DC) z FV panelů automaticky přesune do LXDC BOX 1-6 kW DC a připojí se k primárnímu ohřevu vody fotovoltaikou. Využití DC proudu z FV panelů po nahřátí nádrže jsou stejné jako u schématu č. 2.    

Elektrické podlahové topení 1-4 kW DC a ohřev vody. Výkon fotovoltaiky 1-6 kW DC

Fotovoltaika pro topení a ohřev vody jsou v principu stejné jako u schématu č. 2 a 3. Rozdíl je ve zvýšené kapacitě pro elektrické topení na 1-4 kW DC. Využití přebytku elektřiny z fotovoltaického zdroje při vypnutém topení a nahřátém zásobníku je stejné jako u schématu č. 2.  
   

Elektrické topení pro objekty bez přívodu střídavého (AC) proudu ze sítě. Výkon fotovoltaiky 0,5-2,0 kW DC

Přímé napojení fotovoltaických panelů na akumulační pícku LXDC/PEC je velmi vhodné pro temperování, ohřev staveb a objektů jako například chaty, sklady, vlhké místnosti a pod. Topení není závislé na přívodu střídavého proudu (AC) ze sítě. Je zcela autonomně, vypínání a zapínání se ovládá manuálně pomocí pojistkového odpojovače. Akumulační kamna LXDC/PEC je vyrobena a dimenzovaná pro velmi vysoké teploty, proto může být zapojena přímo na fotovoltaický zdroj o max. výkonu 2,0 kW DC. Více info o LXDC/PEC TU.    

Elektrické topení a ohřev vody s vysokým výkonem fotovoltaiky (do 18 kW DC)

Pro objekty a průmyslové provozy kde je potřebný permanentní ohřev vody je možné dodat nádrže, kde je možné připojit 6 kW DC, 12 kW DC nebo 18 kW DC. V praxi se využívají v zemědělství – živočišné výrobě, v průmyslu pro provozy, kde se používá pára, u dohřevu topné vody při centrálním zásobování tepla, kde se zásobníky s příkonem 18 kW DC osazují na vratnou větev uzavřeného oběhu topné vody.  
 

Topení a ohřev vody ve dvou nádržích. Výkon fotovoltaiky 1-2 kW DC

Při použití dvou závěsných nádrží Logitex do 200 l fotovoltaického zdroje 1-2 kW má prioritu nádrž, která je zapojena na zpátečku topení. Fotovoltaika ohřívá vodu, která se vrací z topení. Příklad: do podlahového topení vstupuje voda ohřátá na cca 30 °C a vrací se vychlazená na cca 20 °C. Zásobník, který je připojen na topnou vodu, která se vrací, zahřeje za slunečného dne vodu zpět na 30 °C, která přes hlavní zdroj (tepelné čerpadlo, plynový nebo elektrický kotel a pod.). Jen protéká, čímž se šetří elektřina ze sítě nebo plyn. Po nahřátí vody na přednastavenou teplotu je elektřina z panelů automaticky přepojí do zásobníku na ohřev pitné vody.    

Topení a ohřev vody ve dvou nádržích. Výkon fotovoltaiky 1-6 kW DC

Princip využití fotovoltaiky na topení a ohřev vody je v principu stejný jako u schématu č. 7. Rozdíl je v tom, že je použito větší množství fotovoltaických panelů (1-6 kW DC), je použita větší stacionární nádrž pro ohřev pitné vody (300-2000 l). Pro přímou podporu topení v závěsné nádrži (do 200 l) je přiveden fotovoltaický zdroj 1-2 kW. Do stacionární nádrže je přímo přiveden FV zdroj 1-2 kW nebo 1-4 kW. Po nahřátí zásobníku na ohřev topení se elektřina z FV panelů automaticky přesune do velké stacionární nádrže na ohřev pitné vody. Pokud je nahřátý a odpojen zásobník na ohřev topení a zároveň je nahřátý i stacionární zásobník na ohřev pitné vody, elektřina z FV panelů se může automaticky využít k výrobě vlastní elektřiny, nabíjení baterií, do dalšího hybridního zásobníku Logitex nebo do elektrického topení Logitex. Pokud bude použit měnič DC/AC s připojením do sítě, je možné využít funkci LXDC BOX a jeho bezpotencionální ovládání dalšího zařízení. Například, pokud se zapnou zařízení – elektrický kotel, tepelné čerpadlo nebo klimatizace, elektřina z FV panelů se automaticky z ohřevu vody přepne do měniče a ten začne dodávat střídavý proud do zařízení. Pokud zařízení mají spotřebu elektřiny rovnající se výrobě elektřiny z FV panelů, neodebírají z veřejné sítě žádnou elektřinu, což znamená, že majitel zařízení si vyrábí teplo nebo chlad zdarma. Pokud je výroba z FV panelů nižší než je aktuální spotřeba zařízení, rozdíl si zařízení odebere ze sítě. LXDC BOX má funkci ON/OFF Grid. Při aktivaci funkce OFF Grid, měnič DC/AC pracuje pouze v případě, že si elektřinu vyžádá připojené zařízení. Při aktivaci ON Grid, měnič dodává elektřinu do sítě po nahřátí zásobníků i v případě, že připojené zařízení elektřinu nepotřebuje.    

Topení a ohřev vody ve dvou nádržích, bez použití elektrokotle. Výkon fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

Při použití stacionární akumulační nádrže (300-2000 l) s ohřevem topné vody fotovoltaikou (1-6 kW DC) a současně elektrickým proudem ze sítě (3-12 kW AC) není zapotřebí elektrický kotel. Akumulační nádrž pro topení využívá FV panely (1-4 kW DC) pro ohřev topné vody. V případě nedostatku slunečního světla se automaticky zapne ohřev z veřejné sítě. Po nahřátí akumulační nádrže dojde k automatickému přesunu elektřiny z FV panelů do druhé nádrže na ohřev pitné vody, kde je přímo přiveden zdroj z FV panelů o výkonu 1-2 kW DC. Po připojení zdroje z první akumulační nádrže, ve druhé nádrži na ohřev pitné vody je k dispozici celý zdroj elektřiny z FV panelů (1-6 kW DC). LXDC BOX má bezpotencionální funkci, tak funkci ON/OFF Grid. Uvedené funkce jsou popsány při schématu č. 8.    

Topení a ohřev vody v jedné nádrži. Výkon fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

Jedna univerzální stacionární nádrž (300-2000 l) pro ohřev pitné vody, umožňuje ohřev pitné vody jakož i topenářské vody v jedné nádrži. Pokud se netopí, výkon z FV panelů ohřívá celou nádrž a celý obsah nádrže je určen pro spotřebu teplé pitné vody. Jakmile se zapne topení, teplo ve spodní části nádrže se pomocí trubkového výměníku přesune do topení. Vzhledem k vysoké teploty z FV zdroje v nádrži, je třeba použít směšovací ventil na okruh topení, aby nedošlo k přehřátí topení. Funkce LXDC BOX, bezpotencionální připojení, ON/OFF Grid, dodávka elektřiny do měniče a baterií jsou popsány ve schématu č. 8.    

Topení pevným palivem a ohřev vody fotovoltaikou. Výkon fotovoltaiky 1-2 kW DC

Vytápění pomocí pevného paliva (dřevo, pelety a pod.). S následnou akumulací ve velké akumulační nádrži, ve které je ponořena smaltovaná nádrž pro ohřev pitné vody v objemu 100-313 l, zajišťuje teplou pitnou vodu během topení pevným palivem. V případě, že se netopí nebo se topí nepravidelně, ohřev vody je zajištěn v hybridním zásobníku Logitex pomocí FV panelů a v případě nepříznivého počasí i elektrickým zdrojem ze sítě (AC). Je to ideální zapojení pro uživatele pevného paliva, protože nemusí mimo topnou sezónu topit jen kvůli ohřevu teplé pitné vody. Teplou vodu zajistí fotovoltaika a v případě dlouhodobě nepříznivého počasí elektřina ze sítě. V zimě, kdy je sluneční svit malý, jeho nedostatek se kompenzuje ohřevem vody ve velké akumulační nádrži pomocí pevného paliva. V takovém případě teplá voda z akumulační nádrže protéká přes hybridní zásobník Logitex a fotovoltaikou se dohřívá. Po nahřátí zásobníku Logitex, je elektřina z FV panelů se může automaticky přesunout do měniče, baterií, dalšího zásobníku vody Logitex nebo topení Logitex.

Můžeme Vám s něčím poradit?